Úvod

Výroba krmiv

Optimalizace a tvorba receptur krmiv

Při tvorbě receptur krmiv zohledňujeme nejnovější poznatky z výživy hospodářských zvířat, zkušenosti z vlastních chovů drůbeže, prasat a skotu a požadavky na živiny moderních genotypů s ohledem na zajištění maximální ekonomické produkce.

Optimalizace krmiv probíhá v optimalizačním programu Bestmix, který umožňuje optimalizaci nejen jednotlivých receptur, ale i globální optimalizaci v jedné nebo více VKS najednou s ohledem na dostupné zdroje surovin. To umožňuje optimální alokaci surovin a snižuje celkové náklady na 1 tunu krmiva.

Aktualizace databáze surovin v Bestmixu probíhá pomocí výsledků analýz ze sítě NIR analyzátorů z celé skupiny Agrofert, ale i z vlastních či z externích chemických laboratoří, na jejichž základě se vypočítávají ostatní jakostní znaky surovin podle doporučení nejlepších výživářských institutů.

Kontaktní osoby

Ing. Petra Volná, vedoucí optimalizace

Mobil: +420 725 471 454, E-mail: petra.volna@afeed.cz

Ing. Richard Šeďa, obchodní zástupce pro Českou republiku, specialista tvorby receptur

Mobil: +420 606 780 096, E-mail: richard.seda@afeed.cz

Ing. Zbyněk Svatoň, výživář

Mobil: +420 724 724 923, Telefon: +420 555 530 171, E-mail: zbynek.svaton@afeed.cz