O společnosti

Vznik společnosti AFEED, a.s.

Slovenská společnost AFEED, a.s. vznikla v březnu roku 2007 s cílem zajistit vlastní odborně-poradenský a obchodní servis pro podniky živočišné výroby koncernu AGROFERT. V chovu a výživě hospodářských zvířat plnila funkci odborného garanta a roli tvůrce inovačních postupů. Zaměřovala se i na obchodní činnost, při které využívala vlastní výrobní kapacity a k dispozici měla portfolio produktů celé krmné vertikály AGROFERTU s maximálním využitím synergetických efektů koncernu. Brzy po svém vzniku se stala také významným producentem krmných směsí a dodavatelem premixů a minerálních krmných komponentů.

Česká společnost AFEED CZ, a.s., vznikla 1. 1. 2011 vyčleněním všech aktivit spojených s výrobou krmných směsí na Moravě a ve Slezsku ze společnosti NAVOS, a.s.

Obě společnosti se ke dni 1. 1. 2012 personálně propojily. Současná podoba společnosti AFEED, a.s., vznikla 1. 7. 2014 přeshraničním sloučením české společnosti AFEED CZ, a.s., a slovenské společnosti AFEED, a.s., kdy slovenská společnost zanikla a právním nástupcem se stala česká společnost AFEED CZ, a.s., která k témuž okamžiku změnila svůj název na AFEED, a.s.
Společnost AFEED, a.s., dále na území Slovenské republiky podniká prostřednictvím své organizační složky s označením AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka.