Úvod

Důležité informace

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Tímto Vám dle §14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme, že je-li při nákupu našeho zboží kupujícím spotřebitel, má právo na tzv. mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého z uzavřeného obchodu mezi ním a naší společností.

Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých na základě prodeje našeho zboží je Česká obchodní inspekce. Podrobné informace naleznete na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.