Výroba krmiv

Vyrábíme a dodáváme kompletní krmné směsi pro tyto druhy a kategorie hospodářských zvířat:

 • selata, prasnice, kanci, prasata na výkrm
 • hrabavá drůbež - kuřice, nosnice, brojleři, krůty
 • vodní drůbež - kachny, husy
 • králíci
 • pštrosi, bažanti
 • ryby

Krmné směsi jsou navrhovány na základě zkušeností z vlastních chovů, s ohledem na zajištění maximální ekonomické produkce. Kompletní krmné směsi zajišťují vyvážený poměr živin pro správný vývoj, růst a výborné zdraví zvířat.

Při tvorbě receptur zohledňujeme nejnovější poznatky z výživy hospodářských zvířat, požadavky na živiny moderních genotypů i ekonomické aspekty.

Krmné směsi vyrábíme v souladu s příslušnými zákony a prováděcími předpisy. Přitom

 • v maximální míře akceptujeme požadavky zákazníka na surovinové složení krmných směsí,
 • vyrábíme kompletní krmné směsi, doplňkové krmné směsi, koncentráty,
 • vzhledem k výrobě krmných směsí pro skot nepracujeme s komponenty živočišného původu,
 • do krmných směsí zařazujeme doplňkové látky ze všech skupin povolených zákonem o krmivech č. 91/1996 Sb. v platném znění,
 • jsme registrováni jako výrobce medikovaných krmných směsí – výroba na základě předpisu veterinárního lékaře.