Obchod

Hlavní portfolio produktů společnosti tvoří

  • premixy krmných aditiv
  • a krmné suroviny potřebné jak při průmyslové výrobě krmných směsí tak i pro samovýrobce krmných směsí pro hospodářská zvířata .

Obchodní zboží společnosti pokrývá široký sortiment přípravků k přímému použití v chovech hospodářských zvířat. Součástí nabídky jsou speciálně

  • krmné směsi pro mladé kategorie zvířat,
  • startéry pro selata řady A-start
  • mléčné krmné náhražky
  • startéry pro telata.
  • a doplňky výživy v podobě minerálních lizů solných i melasových.

Společnost dokáže uspokojit potřeby v oblasti hygieny prostředí a zvířat širokou škálou přípravků pro dezinfekci, dezinsekci a deratizaci. S oblibou jsou chovateli prasat a drůbeže používány také přípravky na snížení ph řady Acid A-Mix. V oblasti konzervace objemných krmiv, obilovin a krmných směsí společnost zajišťuje přípravky od několika renomovaných výrobců.

Společnost AFEED, a.s. je také registrovaným distributorem veterinárních léčiv, biopreparátů a medikovaných krmiv na území České a Slovenské republiky s kompletní nabídkou registrovaných veterinárních léčiv a přípravků.