Úvod

Výroba krmiv

K dosažení požadované produkce je v dnešní době již nezbytné odborné poradenství v chovech zvířat, které se stalo také samozřejmou součástí prodeje krmných směsí. Tým našich odborníků vám pomůže

  • nastavit systém krmení,
  • krmné technologie,
  • klima v produkčních objektech
  • a navrhnout zoo-veterinární opatření.  

Stejně tak vám pomohou při řešení vašich případných problémů v chovu, ať již v oblasti výživy, konzervace krmiv nebo v oblasti zoo-veterinární..

Při tvorbě receptur zohledňujeme nejnovější poznatky z výživy hospodářských zvířat, požadavky na živiny moderních genotypů i ekonomické aspekty. Konzultujte s našimi odbornými poradci také zařazení premixů krmných aditiv do krmných směsí k maximálnímu zefektivnění chovu nebo k udržení požadovaného zdravotního stavu. 

Odborní konzultanti - poradci ve výživě hospodářských zvířat

Ing. Jiří Dohnal, obchodní manažer

Mobil: +420 606 668 988, E-mail: jiri.dohnal@afeed.sk

Ing. Ivan Straka, obchodní manažer pro Slovenskou republiku

Mobil: +421 918 878 626, E-mail: ivan.straka@afeed.sk

Ing. Marek Houdek, obchodní zástupce pro Slovenskou republiku

Mobil: +421 918 877 836, E-mail: marek.houdek@afeed.sk

Ing. Jana Grmanová, obchodní zástupce pro Slovenskou republiku

Mobil: +421 915 716 240, E-mail: jana.grmanova@afeed.sk

Ing. Richard Šeďa, obchodní zástupce pro Českou republiku, specialista tvorby receptur

Mobil: +420 606 780 096, E-mail: richard.seda@afeed.cz